CHAPTER 5: Dulcimers in other countries since 1800 > Western Europe

Scandinavia

[302]

Although I discovered a number of Kantele players in Finland, my dulcimer seemed to be the first anyone had seen there, and there was no evidence that there were ever dulcimers in Finland; the sole Norwegian reference has been mentioned above 1623), and the staff of the Copenhagen Music Museum had similarly come across no references to the instrument, although the Rynkeby church paintings (c.1560) and the 1753 Tablature suggest that it was a little known at one time.

There is much more positive evidence of the instrument having been used in the 19th century in the Swedish countryside, however:

"Annandag Jul, förekom in bondgårdarna bjudningar far släkten; även mera avlägsna släktinger inbjödos. Släkten höll då mera ihop. Trakteringen bestod av f1sk, kött och lutfisk, som då var kalasmat. Hopläggningsdanser förekommo. Bade flickor och pojker lämnade en slant till bestridande av kostnaden far trakteringen. Musiken utgjordes av fiol och ett instrument, som kallades for "hackbräde". Med två krokiga pinnar slog man på "hackbrädets" strängar. På denna tid fanns ej dragspel. Som vädret var på annandagen blev det under januari, som det var under tredjedagen skulle det bli under februari." (26)

'Boxing Day; there were invitations for all the relatives